Tekstvak: Sally fan e Rispinge
Sally

 moeder Casey fan e Rispinge

 vader Glaslyn Wil

 kleur blue merle

 slanke bouw

 harde werker

 pittig karakter

 2005 eerste nest 4 pups

 2007 tweede nest 6 pups

 2009 derde nest 8 pups

Geboortejaar 2003 - 1 maart

dame

Telefoon: 0518 471228

 

info@fanerispinge.nl

www.fanerispinge.nl

Fan e Rispinge
Border Collies & Laekense Herders

Contact:

Boven: vier jaar oud, na haar tweede nest
Onder: twee jaar oud, mooi, pittig en slim