Tekstvak: Fleur fan e Rispinge
Fleur

 moeder Ghillian fan e Rispinge

 vader Lizas Border Ouzo Red

 red merle

 2008 eerste nest 5 pups

 2010 tweede nest 6 pups

 2013 derde nest 5 pups

Geboortejaar 2006 - 10 maart

dame

Bijna twee jaar oud

Telefoon: 0518 471228

 

info@fanerispinge.nl

www.fanerispinge.nl

Fan e Rispinge
Border Collies & Laekense Herders

Contact:

Vader Ready

Geboren 10 maart 2006

1 week oud

Oktober 2006, zeven maanden

Zes maanden