Border Collies zijn actieve, intelligente honden die sterk hechten aan hun baas en daarbij maling hebben aan de rest . Ze vragen een consequente, doordachte aanpak om hun goede eigenschappen optimaal te ontwikkelen.
De Border Collie is werklustig. De persoon die valt voor dit ras houdt van een actief leven, samen met zijn of haar hond. Border Collies presteren zeer goed in allerlei takken van hondensport, vooral schapendrijven is een favoriete bezigheid.

Eten en drinken

Tot 3 maanden eten pups 4 keer per dag.
Vanaf 3 tot 6 maanden krijgen ze 3 keer per dag een maaltijd.
Van 6 tot 10 maanden eten ze 2 keer per dag.
Vanaf 10 maanden kunt u kiezen, 2 of 1 keer per dag een maaltijd.
Werkende Border Collies krijgen vaak eenmaal per dag eten (meestal ‘s avonds).

De hoeveelheid voer verschilt per merk en staat vermeld op de zak of het pak.
Dit is een richtlijn, sommige honden hebben een snelle stofwisseling en hebben meer nodig dan voorgeschreven staat op de verpakking.
Een hond mag niet te dik maar ook niet te mager zijn. Vuistregel: bij een volwassen hond mag u de ribben wel voelen maar ze niet zien.

Plassen, poepen en spelen

Vraag: hoe krijg je de pup zindelijk? Antwoord: met regelmaat en veel geduld.

Een schema om u op weg te helpen: een periode van drie uur werkt erg goed.
De pup wordt wakker en gaat naar buiten. Zeg blij: ‘plas’ als hij/zij plast. Poepen duurt vaak iets langer, geef de pup de tijd.
Daarna spelen, buiten of binnen. Let wel op het gedrag: snuffelend de rust opzoeken, kan duiden op een ongeplande plas of poepsessie. Na een uur nogmaals een plas laten doen en dan met voer en vers water in de bench.
Twee uur slaap om het eten te verteren en de indrukken te verwerken, waarna de pret weer kan beginnen
.

Wetenswaardigheden

De Laekense Herder is met de Groenendaeler, de Mechelaar en de Tervuerense Herder één van de vier variëteiten van de Belgische Herder. Identiek gebouwd, maakt de vacht het verschil. De dubbele vacht beschermt de Laekense Herder tegen regen en kou, tweemaal per jaar wordt de stevige bovenvacht geplukt, de zachte ondervacht geeft de hond tijdelijk een heel ander uiterlijk.
Rustig en vriendelijk van aard,
gehoorzaam, alert, weinig eisend maar als een echte herdershond waaks, sterk hechtend aan zijn of haar baas is de Laekense Herder ideaal voor een hondenliefhebber, die graag sport of werkt met de hond.

Territorium drift

Een Laekense Herder neemt zijn of haar taak erg serieus. Het eigen gebied wordt zo nodig met hand en tand verdedigd. Indien u dat niet wenst zult u de hond geduldig moeten leren dat u bepaalt wie er welkom is en wie niet.

Kinderen en honden

Kinderen onder de 12 jaar mogen eigenlijk nooit alleen de hond uitlaten of van eten en drinken voorzien. Voor de hond behoort een kind al snel tot zijn roedel en als het niet doet wat wordt gevraagd, kan de hond corrigerend optreden.

De eerste nachten

Voor het eerst alleen in een vreemd huis. Plaats de nieuwe bench voor een paar nachten op uw slaapkamer. Een doek met de vertrouwde nestgeur voorkomt dat de pup angstig en alleen de nacht door moet en hartverscheurend piept.
Heeft u al een hond of honden, plaats de bench dan in hun buurt. De aanwezigheid van soortgenoten zal de pup geruststellen.

Slaap en verblijfplaats

Zet de bench op een rustige plek. Jonge honden moeten nog veel rusten en dat lukt het beste op een rustige plek in huis. Zorg dat uw huisgenoten de rust van de jonge hond respecteren.

Training en opleiding

Kies een training- of opleidingsmethode die past bij u en uw hond. Als een cursus niet voldoet aan de verwachtingen, wees dan niet bang om te veranderen. Ga er van uit dat u uw hond het beste kent en weet wat u met hem of haar wilt.

Heeft u nog vragen of mist u een onderwerp? E-mail: info@fanerispinge.nl

Loopsheid

De eerste loopsheid zal op de leeftijd van 9-15 maanden beginnen.
Voorafgaand aan de loopsheid wordt de hond eerst erg interessant voor de heren, die ruiken regelmatig onder de staart van de dame.
Daarna start de bloeding. Grof gesteld is de hond tussen de 9e en de 13e dag van de loopsheid vruchtbaar maar ook hier bevestigen uitzonderingen de regel. Wilt u geen pups? Laat uw hond dan veiligheidshalve 3 weken niet in contact komen met reuen.
Teefjes worden doorgaans iedere 6 maanden loops maar er kan ook een periode van 5-9 maanden tussen zitten.

Dekaangifte

Binnen drie weken (21 dagen) na de dekking stuurt de fokker een dekaangifte formulier in. Dit formulier is te downloaden van deze site onder de knop "Inschrijvingen, aanvragen & bestellingen".
Op het formulier worden de gegevens van de teef en de reu ingevuld en de gegevens van hun eigenaren. Beide eigenaren ondertekenen de aangifte.

· Na ontvangst van de dekaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker :
een bevestiging van de dekaangifte met de gegevens zoals die bij de Raad van Beheer over de twee ouderdieren en de eigenaar/fokker bekend zijn. Op de achterkant van de bevestiging bevinden zich de afstammingsgegevens en eventueel behaalde titels.

· Een gedeeltelijk ingevuld geboorteaangifte formulier.

De gestuurde gegevens kan de fokker controleren. Eventuele correcties en/of aanvullingen kunnen naar de Raad gestuurd worden.

Geboorteaangifte
Binnen 10 dagen na de geboorte stuurt de fokker het hem toegestuurde formulier naar de Raad van Beheer. De namen, het geslacht, de geboortedatum en het aantal pups worden ingevuld.

Acceptgiro
Na ontvangst van de geboorteaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker een acceptgiro. Ook hier worden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kan de fokker de Raad van Beheer verzoeken om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren.

Chippen
Na betaling zal de chipper, in overleg met de fokker, tussen 5 en 7 weken na de geboorte komen chippen.
De chipper neemt het gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen mee. Dat formulier wordt volledig ingevuld (o.a. chipnummers, kleuren, eventuele variëteit) en wordt door de fokker ondertekend.
LET OP: Pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan een specifieke pup gekoppeld!
De chipper controleert nogmaals alle gegevens en neemt het ingevulde aanvraagformulier mee naar de Raad van Beheer. De gegevens worden verwerkt en de stambomen worden naar de fokker gestuurd (ca. 8 - 12 weken na de geboorte).

Nieuw! Registratiebewijs

Vermelding eigenaar op stamboom
Op de stamboom zal geen naam van de eigenaar meer geprint worden. In plaats daarvan zal er een registratiebewijs komen.
Op dit registratiebewijs staan de gegevens van de hond en de gegevens van de huidige eigenaar. Verder is er ruimte voor het invullen van een eventuele nieuwe eigenaar.

Eigendomsoverdracht
Bij het overdragen van het eigendom van de hond worden de gegevens van de nieuwe eigenaar ingevuld op het registratiebewijs. Vervolgens ondertekenen zowel de nieuwe als de oude eigenaar het bewijs dat daarna naar de Raad van Beheer gestuurd wordt.
De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs van de Raad van Beheer met daarop zijn eigen naam geprint.

Eigendomsoverdracht van fokker naar koper
De eerste herregistratie, van fokker naar koper, zal gratis zijn. De verantwoording voor deze herregistratie ligt bij de fokker.
De fokker ontvangt bij het chippen een "aanvraagformulier registratiebewijs". Deze aanvraagformulieren, waarop de op dat moment bekende gegevens van de betreffende pups staan vermeld, worden door de chipper bij de fokker achtergelaten.
Als eigenaar staat op deze aanvraagformulieren de fokker van het nest vermeld.
D
eze aanvraagformulieren zijn na datum van uitgifte slechts 6 maanden geldig. De fokker is verplicht elk aanvraagformulier (ook van de honden die hij zelf houdt) binnen deze termijn om te zetten in een definitief registratiebewijs.

Let op! De eerste registratie is gratis. Dit geldt dus alleen voor de eerste wisseling van “aanvraagformulier registratiebewijs” naar het eerste “registratiebewijs”!

Als u dus als fokker de hond(en) eerst allemaal op uw naam laat registreren via het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” dan is dat eerste gratis (her)registratie.
Als u vervolgens via het registratiebewijs de puppen om laat zetten op naam van de pupkopers, dan is dat de tweede herregistratie en dienen de pupkopers hiervoor te betalen.
U dient dus te wachten met het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” totdat de pupkoper bekend is. Dit dient u wel binnen 6 maanden te doen!

Voordelen

· Bij eigendomsoverdracht hoeft de stamboom niet naar het bureau van de Raad te worden gestuurd.

· De stamboom kan 8 tot 12 weken na de geboorte aan de nieuwe eigenaar worden gegeven.

· De fokker hoeft niet te wachten met de stamboomaanvraag tot alle nieuwe eigenaren bekend zijn.

· De prijs van een herregistratie zal dalen. Deze is vastgesteld op € 14,95 (was € 22,00).

Nieuwe stamboom procedure (bron Raad van beheer)

Heup- en elleboogdysplasie

Naast heupdysplasie worden de Laekense Herders ook getest op elleboogdysplasie. Dekreu Jannes en zijn zussen Lieveke en Berber (Iris, 2005) zijn getest en vrij van deze aandoeningen.